Seleccioneu el tipus de cerca
  • Cerca al lloc
  • Cerca a la web
Search

Política de privacitat

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
 

Des de CASA MATÓ sempre hem donat prioritat a la seguretat i confidencialitat en el tractament de les dades dels nostres clients i hem complert en tot moment amb la legalitat vigent en la matèria. Per tant ens hem adaptat al nou Reglament General de Protecció de Dades Europeu (RGPD). L'informem a continuació de la nostra política de privacitat, la qual hem redactat de forma el més clara i senzilla per a la seva fàcil comprensió i la qual preguem llegeixi detingudament i amb atenció, per determinar si desitja facilitar les seves dades personals de cara a proporcionar nostres productes o serveis professionals i crear o mantenir la nostra relació de client.

L'acceptació de la nostra política de privacitat per la seva banda, en marcar la casella corresponent comporta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades amb totes les finalitats descrites en el mateix, encara que li informem que està en el seu dret de revocar-lo en qualsevol moment.

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les dades de caràcter personal que es recapten dels nostres clients seran sempre tractades de forma confidencial per la nostra part i incorporats al tractament que realitzem dels mateixos, amb les finalitats descrites més endavant.

 

Titular: CASA MATÓ, SL

Adreça: La Rambla, 153 - 08202 - Sabadell

Correu electrònic-contacte: info@casamato.com

Telèfon de contacte: 937.480.204

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Utilitzarem les seves dades de caràcter personal per a les següents finalitats:

La gestió i tramitació de les seves comandes en tots els seus aspectes, administració, facturació, cobrament, comptabilitat i enviament dels mateixos.

Resolució de dubtes i consultes que es puguin arribar a realitzar mitjançant la nostra web, amb la correcta identificació de l'usuari.

Mantenir-perfectament informat mitjançant qualsevol canal de comunicació dels nostres productes o serveis pel que fa a novetats i ofertes puntuals,a més d'informar-los sobre la possible organització d'esdeveniments que creguem que siguin d'especial interès per a vostè.

 

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades de cada usuari es mantindran en el nostre poder, durant el temps necessari que duri la nostra relació professional i per al compliment de cada finalitat establerta, fins que l'usuari ens sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el consentiment al tractament dels mateixos, o bé fins al compliment de qualsevol obligació legal per part nostra.
 

QUALITAT EN LES DADES

Totes les dades que sol·licitem en els formularis de la nostra web, són obligatoris i imprescindibles per proporcionar-li el millor servei. Davant la manca d'informació i emplenament dels nostres formularis, no garantim que puguem prestar-li els productes i serveis sol·licitats d'una manera òptima. Vostè serà l'únic responsable respecte a la veracitat i actualització de les dades aportades al nostre web.

 

COMUNICACIÓ O CESSIÓ DE DADES

Amb caràcter general, no cedirem mai les seves dades de caràcter personal a un tercer sense la seva autorització per escrit, excepte en els següents supòsits: per imperatiu legal, per al compliment d'alguna prestació de serveis o bé per obligació legal per part nostra.

 

LEGITIMACIÓ EN EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

Comptem amb la legitimitat en el tractament de les seves dades, des del moment que vostè lliure i voluntàriament ens els proporciona i ens dóna el seu consentiment per a les finalitats descrites anteriorment en acceptar la nostra política de privacitat.

Els tractaments de dades necessàries per al compliment de les referides finalitats que necessitin del consentiment per a la seva realització, no es duran a terme sense comptar amb aquest.

Així mateix, en cas que ens retiri el seu consentiment a qualsevol dels tractaments, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Per revocar aquest consentiment, vostè podrà contactar amb la nostra entitat fent referència a Protecció de Dades, mitjançant els canals de comunicació que figuren en l'apartat de Responsable del Tractament.

Així mateix, en els casos en què sigui necessari tractar les dades de l'Usuari per al compliment d'una obligació legal o per a l'execució de la relació contractual existent entre nosaltres i l'usuari, el tractament es trobaria legitimat per ser necessari per al compliment d'aquestes finalitats. Per la seva banda, el tractament dut a terme per a la realització d'enquestes i / o avaluacions relatives a la qualitat dels serveis prestats com a empresa es realitzarà en base a l'interès legítim del responsable.

 

DRETS DELS USUARIS

Garantim en tot moment l'exercici dels drets que el concerneixen i afecten i que són els següents; d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, de limitació i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal en els termes que disposa la legislació vigent. Per poder exercir-preguem s'adreci perfectament identificat amb la referència Protecció de Dades, a l'adreça postal o electrònica que figura a l'apartat de Responsable del Tractament.

També l'informem, que no adoptarem ni es realitzaran tractament de decisions automatitzades per part nostra, ni farem transferències internacionals de les seves dades. En el cas que alguna d'aquestes circumstàncies arribés a produir-se en un futur, serà informat de manera immediata i demanarem la seva autorització per realitzar qualsevol d'elles.

 

MENORS D’EDAT

Prohibim expressament a menors de 16 anys, facilitar cap dada a través del nostre web, sense comptar prèviament amb el consentiment i supervisió dels seus pares o tutors legals. Si haguéssim constància que s'ha infringit aquesta norma, procedirem immediatament a l'eliminació de qualsevol dada associada a l'usuari que no compleixi amb els requisits legals pel que fa a l'edat indicada. En el cas que hi hagués variació en l'edat mínima legal establerta, procedirem a realitzar la modificació oportuna en aquest apartat de la nostra política de privacitat.

 

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D'ACTIVITAT

Bé pel nostre compte o bé per la d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, utilitzarem cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web, amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.

Mitjançant l'ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament en l'àrea de contacte. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu ordinador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació o l'eliminació en el seu equip. Pot consultar les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per poder utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l'usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el registre previ o login.

Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Pot consultar més informació al respecte, visitant la nostra política de cookies.

 

DIRECCIÓ IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer, el nombre de visites realitzades als serveis web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

 

SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat de les dades. Per aconseguir aquests fins, l'usuari o client accepta que el puguem obtenir certa informació a efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES.

Truca'ns al 93 748 0204 o envian's un email a info@casamato.com

Adreça:
La Rambla, 153
08202 Sabadell
Barcelona 
Horari:
Dilluns a Divendres de 9:00 a 20:30
Dissabte de 9:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:30

 

Fotos: dolçallibreta